Kad. Gemeente Witmarsum, Sectie C

no. 1160

1160 3,2 pondemaat weiland

een hectare zes en veertig aren, vijf en vijftig centiaren, gelegen aan de grindweg, thans in huur bij Wisse Postma.


5-3-1896 tot
5-3-1901
Jelle Haanstra en Harmen Bokkes Stremler 120 gulden
     
5-3-1906 tot
5-3-1911
Sybren Robijn (overleed in 1908) 124,80
5-3-1908 tot
5-3-1911
Douwe D. de Boer 210,60
5-3-1911 tot
5-3-1916
Douwe D. de Boer 122,40
5-3-1916 tot
5-3-1921
D. de Boer 53,50 p/pm
5-3-1921 tot
5-3-1926
Douwe D. de Boer 61 p/pm = 195 gulden 20 cent.
5-3-1926 tot
5-3-1931
Douwe de Boer 275,20
5-3-1931 tot
5-3-1936
Heeres 160,--
5-3-1936 tot
5-3-1939
Tj. Reitsma en N. Boersma 92 gulden