Kad. Gemeente Witmarsum, Sectie C

no. 1217

Hernummering van een bestaand nr volgens mij !

4,2 pondemaat

1217

 


5-3-1906 tot
5-3-1911
Tjalling Spijksma 202,50
5-3-1911 tot
5-3-1916
Tjalling Spijksma 250,87 1/2
5-3-1916 tot
5-3-1921
Tjalling Spijksma 63 p/pm
5-3-1921 tot
5-3-1926
Tjalling Spijksma en Pier Spijksma 100 p/pm = 344 gulden
5-3-1926 tot
5-3-1931
Pier Spijksma 294,--
5-3-1931 tot
5-3-1936
Spijksma 207,90
5-3-1936 tot
5-3-1939
P. Spijksma en Tj. Spijksma 151,20

-