Kad. Gemeente Witmarsum, Sectie C

no. 477

477 4,1 pondemaat weiland

een hectare, vier en vijftig aren, tien centiaren, gelegen aan de grindweg, thans in gebruik bij Sijbren Robijn.


5-3-1896 tot
5-3-1901
Willem de Boer 115,50

   
5-3-1906 tot
5-3-1911
Tjaling Spijksma 139,40
5-3-1911 tot
5-3-1916
S.P. Heinsma 233,70
5-3-1916 tot
5-3-1921
P.S. Heinsma 52 p/pm
5-3-1921 tot
5-3-1926
Pieter Siebe Heinsma (koemelker te Schettens) 80 p/pm = 328 gulden
5-3-1926 tot
5-3-1931
Pieter Heinsma (borg J.S. Postma) 401,80
1-4-1929 tot
5-3-1931
Abe U. Osinga 1134 gulden 10 cent. (prijs is incl. kad.nr. 393-394)
5-3-1931 tot
5-3-1936
Lycklame a Nijeholt 172,20
5-3-1936 tot
5-3-1939
H. Bootsma 192,70