Kad. Gemeente Witmarsum, Sectie C

no. 485

485 4,4 pondemaat weiland

een hectare, vier en zestig aren, negentig centiaren, gelegen ten zuiden van en aan perceel vijf (nr. 1160), thans in huur bij Hendrik Haanstra.


5-3-1896 tot
5-3-1901
Feite Bakker en Jan Ypes Jansen 139,50
     
5-3-1906 tot
5-3-1911
Jan Visser 145,20
5-3-1911 tot
5-3-1916
Douwe D. de Boer 228,80
5-3-1916 tot
5-3-1921
Douwe D. de Boer 46,25 p/pm
5-3-1921 tot
5-3-1926
Douwe D. de Boer 76 p/pm = 334 gulden
5-3-1926 tot
5-3-1931
Douwe de Boer 360,80
5-3-1931 tot
5-3-1936
Heeres 233,20
5-3-1936 tot
5-3-1939
Tj. Reitsma (Schettens) en N. Boersma (Longerhouw) 130,90