Kad. Gemeente Witmarsum, Sectie C

no. 487

Hoorde bij de kleine kerkeplaats

487 1,6 pondemaat weiland

twee en zestig aren, twintig centiaren, alsmede aan den grindweg gelegen, thans in huur bij Thijs Reitsma


5-3-1896 tot
5-3-1901
Jan Ybema en Oene Sieperda 54,82 1/2
     
5-3-1906 tot
5-3-1911
Sybren Robijn (overleed in 1908) 51,20
5-3-1908 tot
5-3-1911
Abe Ozinga 92,80
5-3-1911 tot
5-3-1916
Abe Ozinga 68,40
5-3-1916 tot
5-3-1921
Abe Ozinga 47,75 p/pm
5-3-1921 tot
5-3-1926
Abe Ozinga 101 p/pm = 161 gulden 60 cent
5-3-1926 tot
5-3-1931
Abe Ozinga (borg H. van Dijk) 124,80
5-3-1931 tot
5-3-1936
Abe Osinga 49,60
5-3-1936 tot
5-3-1939
H. Bootsma, veehouder Schettens 44,80