LIJST VAN PREDIKANTEN

Th. C. Kock Beilanus van Assen Als kandidaat Prov. Kerkb. van Groningen 18 juli 1841 Arum 24 jan. 1847 Gal. 4:19 Hand. 20:36


Hulppredikant Paesens 1837-1841, predikant te Longerhouw-Schettens 1841-1847, predikant te Arum 1847-1883. Woont als eerste in de nieuwe pastorie (1860) van Arum. Wordt op 1 juli 1883 emeritus en vertrekt in augustus hetzelfde jaar naar Doesburg.

Theodorus Coenraad Kock Beilanus van Assen is zijn volledige naam. Hij werd geboren op 31 maart 1813 te Dokkum, als zoon van Hotze van Assen en Regina Hinke van Steenwijk. Theodorus overleed op 23 augustus 1903 te Doesburg. Op 5 april 1846 trouwde hij te Bolsward met Geertje Simons de Jong.

Theodorus behoorde tot de zogenaamde liberale richting.

Speciaal: zijn moeder Regina, is een dochter van Petrus Martinuszn. van Steenwijk en Lutske Benedictus Riemersma. De ouders van deze Petrus zijn Martinus Steenwijk en Regina Oosterkamp. Martinus, die zijn belijdenis in Schettens-Longerhouw deed, zijn oom was Jacobus Steenwijk, predikant te Schettens-Longerhouw.

Theodorus was vernoemd naar zijn oom Theodorus Coenraad Kock Beilanus, die predikant was te Paesens. Van deze oom is nog een herinnering in de kerk van Paesens bewaard gebleven.  In  1792 werd de eerste steen gelegd terwijl hij predikant was en hiervan werd een memoriesteen in de gevel opgenomen.