Memoriesteen in de Hervormde kerk te Tjerkgaast.

Tekst:

 

De vader van de eerste steenleger Bouwe Samplonius, was Gerhardus Sampolius, predikant te Tjerkgaast. Hij was op 15 mei 1687 aldaar getrouwd met Foekjen Seerps Swerms, afkomstig van Harlingen.

NB: Foekjen Swerms was weer een tante van Seerp Stevens Swerms, o.a. kerkvoogd te Longerhouw.

.