De zerken te Lemmer


Graf 6; smalle zerk, in een vierkant een rococo wapen (volkomen vlak).

DEN 2 (?) FEBRUARI 1767 / 
OVERLEDEN ANE NANNES / 
COOPMAN IN LEMMER / 
OUD 66 JAAR 10 MAANDEN / 
13 DAGEN EN LEID ALHIER / BEGRAVEN

HIER RUST / 
ARJEN CLAASES BUWALDA / 
IN LEVEN HOUTKOOPER IN 
DE LEMMER. OVERLEDEN DE / 
17 SEPTEMBER 1807 IN DEN / 
OUDERDOM VAN 77 JAREN / 
8 MAANDEN EN 12 DAGEN


Graf 7; smalle zerk; in een vierkant een rococo vrouwenwapen (volkomen vlak), gesteld onder een driebladige kroon.

DEN 7 MAIJ 1766 IS OVERLEDEN /
ANTJE JANS BUWALDA HUISVROUW VAN ANE NANNES /
OUD 65 JAAR 2 MAANDEN /
EN LEID ALHIER BEGRAVEN./

HIER RUST /
JANKE JOUWERTS STAPERT.
IN LEVEN HUYSVROUW VAN ARJEN CLAASES BUWALDA /
OVERLEDEN DEN 16 MAY 1809 /
IN DEN OUDERDOM VAN 78 /
JAREN 2 MAANDEN 24 DAGEN /

De grafzerken (6 & 7) naast elkaar, centraal gelegen in de kerk, een paar meter voor het koorhek.
De linker zerk, boven:

DEN 2 (?) FEBRUARI 1767 / OVERLEDEN ANE NANNES / COOPMAN IN LEMMER / OUD 66 JAAR 10 MAANDEN / 13 DAGEN EN LEID ALHIER / BEGRAVEN

De linker zerk, onder:

HIER RUST / ARJEN CLAASES BUWALDA / IN LEVEN HOUTKOOPER IN DE LEMMER. OVERLEDEN DE / 17 SEPTEMBER 1807 IN DEN / OUDERDOM VAN 77 JAREN / 8 MAANDEN EN 12 DAGEN

De rechter zerk, boven:

DEN 7 MAI 1766 IS OVERLEDEN / ANTJE JANS BUWALDA / HUISVROUW VAN ANE NANNES / OUD 65 JAAR 2 MAANDEN / EN LEID ALHIER BEGRAVEN

De rechter zerk, onder:

HIER RUST / JANKE JOUWERT STAPERT / IN LEVEN HUYSVROUW VAN / ARJEN CLAASSES BUWALDA / OVERLEDEN DEN 16 MAY 1809 / IN DEN OUDERDOM VAN 78 IAREN 2 MAANDEN 24 DAGEN

 

Gevelsteen in de buitenmuur van de Hervormde kerk te Lemmer. Nannes Aenes is de vader van Ane Nannes, hierboven genoemd.

Den 5 May 1716 heeft Nanne Aenes holt
kooper in de Lemmer van deese Kerk
en Tooren de eerste steen gelegt.
Al die hier komt en siet dit schoon
gebouw eens aen.
Wilt hier niet Buiten blieven Stae(n)
Maer hoort met vlijt datter wort geseit
Op dat door GOODES Geest en
woort de Eerste Steen ook wort geleit
In U en Mij ook Altesaem
Ick sluit hier mee in Goodes Naem

.