Notities bij: Anne Hobbes de Boer

Woonde te Workum. Kocht Aggama State in 1715. Waarschijnlijk deze persoon.

Anne Hobbes de Boer, eigenaar van de Aggema-state in Witmarsum, ging deze fn. gebruiken na zijn aanstelling als burgemeester van Workum in 1700 [H. Wagenvoort, 'De Boer', in: GN 1968].

http://www.workuminbeeld.nl
1716
De gemeente liet voor in de kerk een speciale regeringsbank maken. Burgemeester Anne Hobbes de Boer had hierin een belangrijke stem. Zelf schonk hij de kerk een fraaie koperen lezenaar. Naast burgemeester van Workum was hij lakenhandelaar. Ook had hij zitting in het admiraliteitscollege in Harlingen. Het gezag van dit college strekte zich uit over Friesland, Groningen en Drenthe. Zij moesten de scheepvaart beschermen onder meer door het uitrusten van oorlogsschepen. Ook moesten zij belasting innen op de in- en uitgaande schepen.
1727
Het was burgemeester Anna Hobbes de Boer die de plannen voordroeg voor het verbouwen van het “Raedhuis” ( huidige gemeentehuis ).Tijdens deze verbouwing zijn de buitenmuren met kleinere stenen omgemetseld, terwijl het voorste en achterste deel van het gebouw een verdieping hoger werden opgetrokken. Het middelste stuk heeft nog de vorm van het oorspronkelijke middeleeuwse zadeldak. Toen in 1726 bleek dat de stad de totale bouwkosten niet kon betalen, was Annes Hobbes de Boer bereid zelf het tekort renteloos voor te schieten. Helaas is hij kort daarna overleden. De stad betaalde later in 1728 de schulden af aan zijn dochter Richtie Annes de Boer.