Van Oeckelen

Meer over het orgel te Schettens.

In Tolbert is een heus 'Oeckelenkoor' opgericht, om geld in te zamelen voor de restauratie van het orgel aldaar.

http://www.svlk.nl/orgel/index.htm

In de Lutherse kerk te Groningen bevind zich ook een orgel van Van Oeckelen uit 1896

Oprichter van het bedrijf Petrus Van Oeckelen (1792-1878) verruilde in 1810 zijn geboortestad Breda voor Groningen, waar hij als "muzijkinstrumentmaker" ging werken.
De bouw van het orgel in de Lutherse Kerk te Groningen werd uitgevoerd door zijn zoons Cornelis Aldegundis (1829-1905) en Antonius (1839-1918).

De Fluit Harmonique 4' is naar voorbeeld van het Van Oeckelen & Zn. orgel in de Hervormde kerk van Schettens (Friesland) gereconstrueerd. Het pijpmateriaal van de Gedekt Fluit 4’ van Spiering (’37) was niet geschikt om hergebruikt te worden mede doordat de Harmonique zorgt voor meer kern. Dit is nodig om het gat op te vullen dat ontstaan is door te kiezen voor een Prestant 8’ i.p.v. 4’. Kenmerk van de Harmonique is dat ie overblazend spreekt. Doormiddel van een gaatje in het corpus van de pijp octaveert de toon. Naast de Clarinet 8’ is dit register één van de grote aanwinsten van deze restauratie!  ((5 februari 2004)

Bovenwerk: (C-f''')
Prestant 4' (O/MR)
Violoncel 8' (O)
Quintfluit 3' (O)
Holpyp 8' (O)
Gedekt Fluit 4' (S)
Piccolo 2' (O)
Dulciaan 8' (V)
 

Bovenwerk: (C-f''')
Prestant 8' (O)
Violoncel 8' (O)
Viola di Gamba 8' (O/M)
Holpyp 8' (O)
Fluit Harmonique 4' (M)
Piccolo 2' (O)
Clarinet 8' (O) **

zie ook: http://www.orgelsite.nl/kerken21/groningen.htm

http://www.halsema.org/places/kloosterburen/churchorganhistory.html

http://www.tvierbergen.nl/projecten/houten/default.asp?pagina=orgel

http://www.halsema.org/places/kloosterburen/churchorganhistory.html  (lijst met dorpen/steden)

http://www.orgelsindrenthe.nl/nederlands/oekelen.html

http://www.oudegroningerkerken.nl/s/118-saaxumhuizen.html


Petrus van Oeckelen kwam in 1837 naar Groningen en heeft het orgel tussen 1848 en 1851 gebouwd. Er is sindsdien weinig aan het orgel veranderd. De kosten voor het orgel bedroegen in die tijd fl. 3.360.-- en dit werd uit eigen middelen betaald. De toenmalige dominee J. Steen regelde dit zelf met van Oeckelen. Tot aan 1918 is het orgel door de van Oeckelens voor fl. 14.-- per jaar onderhouden. In 1987 is het orgel in opdracht van de St. Oude Groninger Kerken in zijn geheel door de firma Mense Ruiter gerestaureerd

 

Op 18 december 1848 werd door kerkvoogden en notabelen van de Hervormde gemeente van Garmerwolde een overeenkomst gesloten met de orgelmaker Petrus van Oeckelen voor de bouw van een nieuw orgel, dat fl. 5000,-- zou kosten. Het nieuwe orgel verving een fraai 17-eeuws instrument.

De ingebruikname vond plaats op 21 april 1851. Het werd ingewijd door de leraar G. Benthen Reddingius, 'geëxamineerd' en voor het eerst bespeeld door jonkheer S.W. Trip.

 

http://www.homepages.hetnet.nl/~veessen/Kerk/orgel.htm
Petrus van Oeckelen werd in 1792 te Breda geboren in een Rooms-Katholiek gezin. Zijn vader was uurwerkmaker, later ook piano- en orgelmaker. Petrus ging op 18-jarige leeftijd naar Groningen en werd daar klokkenist. Hij hield zich bezig met musiceren en trad in dienst bij een orgelmakerij. Later werd hij zelfstandig orgelmaker en vestigde hij zich in Haren. Hij was een begaafd iemand en deed verschillende uitvindingen op orgelgebied. Naast reparaties en wijzigingen aan bestaande orgels bouwde hij ook vele nieuwe orgels. Niettegenstaande zijn drukke werkzaamheden had hij ook nog tijd voor "verkering''. Hij trouwde op 33-jarige leeftijd en gewon zes kinderen! Toen hij in 1878 overleed, zetten zijn zonen Cornelis en Antonius het bedrijf voort. Later werd het bedrijf verkocht en hield het op te bestaan.

Het kerkorgel te Veessen is dus gebouwd door de zonen van Petrus, die aanvankelijk dezelfde solide bouw toepasten als hun vader. Later werd dit minder door de concurrentie van fabrieksorgels. De kosten bedroegen f.2.695,-. Op 22 januari 1883, dus één dag na de inwijding van het orgel werd f.2.195,-- betaald. Een bedrag van f.500,- bleef staan tegen een rente van 5% per jaar en de betaling hiervan vond plaats op 1 december 1884.Op 8 oktober 1952 werd een elektrische windmachine, merk "Ventus'' geplaatst bij het orgel en aangesloten op de blaasbalg. Op zondag 12 oktober 1952 werd deze in gebruik genomen. Kosten f. 600,-. Hiermede kwam een einde aan een circa 80-jarige periode tijdens welke met de hand lucht in de blaasbalg werd gepompt!

 

http://www.dodenakkers.nl/begraafplaatsen/groningen/360-noordlaren.html
De bekende orgelbouwer, organist en beiaardier Petrus van Oeckelen (1792-1878) ligt hier begraven, op de begraafplaats van Noordlaren aan de Pollseweg.

 

Cornelis van Oeckelen trouwde Elisabeth Coenen, 

Kind Petrus van Oeckelen, geb. 15-8-1792 Breda, trouwde 30-6-1825 Groningen Joanna Maria Theresia Auwerda, geb. 9-3-1800 Groningen, d.v. Christiaan Auwerda en Margarita Elisabeth Papink (Paping)

Kinderen:

van Oeckelen, Christina Bernardina trouwde de Vogel, Francois Theodore
van Oeckelen, Catharina Anna Margaretha trouwde de Bruijn Prince, Francois Elisa Jakob van Ooste
van Oeckelen, Henricus trouwde Gialts, Aaltje
van Oeckelen, Elisabeth Regina trouwde van Loo, Jan

 

 

1816 - Breda, Grote kerk, aan het orgel gewerkt
1819 - Assen, Herv (=Hervormde = Dutch Reformed Church) Grote Jozef Abdij; his first new organ
1827 - Oud-Beijerland, nieuw orgel
1831 - Groningen, Herv Nieuwe Noorder: his second new organ
1839 - Strijen, nieuw orgel
1840 - Zwolle, Waalse (=Walloon church) Geertruiden; second-hand organ from Groningen
1841 - Groningen, Geref (=Reformed church) Parklaan: organ from Groningen, Broeren-church
1841 - Smilde, Herv Koepel; new organ
1842 - Groningen, RK (=Roman Catholic) Academie of Broere; nieuw orgel (nu in Tholen !!)
1845 - Tjamsweer, Herv; rebuilding of a J.W. Timpe-organ (1830)
1847 - Rolde, Herv; second-hand organ (originally a German organ)
1847 - Kloosterburen, Herv; new organ; 1 manual, coupled pedal; 8 voices
1848 - Kloosterburen, RK St. Willibrordus; new organ; 1 manual, coupled pedal; 8 voices
1849 - Breede, Herv; second-hand organ; rebuilt by Van Oeckelen
1851 - Garmerwolde, Herv; new organ
1851 - Saaxumhuizen, Herv; new organ
1852 - Usquert, Herv Petrus & Paulus; new
1853 - Akkerdum, Herv; new
1854 - Veendam, RK (=Roman Catholic) Maria ten Hemelopneming; new organ
1855 - Groningen, Doops (=Doopsgezinde=Mennonite church); new
1856 - Akkrum, Herv; nw
1857 - Harlingen, Herv Wester; new
1859 - Zuidlaren, Herv Ontmoetings; second hand organ (1787)
1860 - Steenwijk, Herv Grote Clemens ; new organ
1861 - Beetgum, Herv; new organ 2MaP
1861 - Odoorn, Herv; new organ
1862 - Groningen, Herv Pepergasthuis; new organ
1862 - Peize, Herv; second hand organ from Groningen (1631)
1862 - Beerta, Herv; new
1862 - Westerbork, Herv;second-hand from Friesland (1726)
1863 - Middelstum, Herv Hypolitus; nw
1864 - Muntendam, Herv; new
1864 - Noorddijk, Herv; nieuw
1865 - Oude Pekela, Herv; nw
1867 - Wagenborgen, Herv; new
1867 - Tolbert, Herv; nw
1868 - Nieuwe Pekela, Luth; new
1869 - Blijham, Herv; new
1869 - Visvliet, Herv; new
1869 - Slochteren, Herv; new
1870 - Kolderveen, Herv; new
1871 - Oenkerk, Herv; nieuw orgel
1872 - Ruinerwold, Herv; new
1873 - Westerlee, Herv Joris; new organ
1873 - Westervoort, nieuw orgel (zie ook hier)
1873 - Leermens, Herv Donatus; nieuw orgel (volgens site uit 1871 !!)
1873 - Westeremden, Herv Andreas; nieuw
1874 - Oosteinde, Herv; new
1875 - Groningen, Waalse; new
1875 - Sappemeer, Herv; new
1876 - Burum, Herv; new
1876 - Klein Wetsinge, Herv; second-hand
1876 - Noordlaren, Herv Bartholomeüs; new
1876 - Stadskanaal, Herv Oosterkade; new
1879 - Den Andel, Herv; new
1879 - Wirdum, Herv; new
1879 - Nieuw Buinen, Herv; new
1880 - Steenwijk, Herv Kleine OL Vrouwe ; new
1880 - Tjamsweer, Herv; new
1882 - Diever, Herv; second-hand from Tjamsweer
1882 - Veendam, Geref; new
1883 - Niekerk, Herv; new
1883 - Veessen, nieuw orgel
1884 - Assen, Geref Noorder; new
1885 - Groningen, Remonstrante Kerk; nieuw
1885 - Vries, Herv; new
1887 - Dwingeloo, Herv; new
1888 - Breda, Luth; new
1888 - Vries, nieuw orgel
1889 - Delft, Luth; new
1890 - Delfzijl, Herv Centrum; new
1891 - Schettens
1893 - Westernieland, Herv; new
1894 - Niekerk, Herv; new
1894 - Woltersum, Herv; new
1895 - Slochteren, Herv; new
1895 - Oenkerk, Geref; new
1896 - Groningen, Luth; new
1898 - Kloosterburen, Herv; new
1899 - Odoorn, Herv; new
1900 - Garsthuizen, Herv; new
1903 - Oldehove, Herv Liudger; new
1903 - Musselkanaal, Herv; new
1905 - Ter Apel, Herv Kloosterkerk; new
1906 - Borgsweer, Herv ; new
1909 - Dorkwerd, Herv; second-hand organ
1911 - Lutjegast, Herv; new
1915 - Leek, Herv; the last new organ that the firm built.

jaartal onbekend: Maurik