Naam
Van waar gekomen
Datum intrede
Waarheen vertrokken
Tijd van vertrek
Tekst bij intrede
Tekst bij afscheid
H.A. van Oostrom Soede Kolham 25 aug. 1895 Workum 22 nov. 1896 1 Cor. 1:23-24 Hand. 20:32

Hendrik Albertus van Oostrom Soede trouwde op 14 januari 1875 te Harlingen met Maria Teves. Hij was geboren ong. 1847 te Zeist, als zoon van Egbert van Oostrom Soede, banketbakker,  en Albertha Zwier. Werd eerst beroepen te St. Johannesga.