LIJST VAN PREDIKANTEN

Naam
Van waar gekomen
Datum intrede
Waarheen vertrokken
Tijd van vertrek
Tekst bij intrede
Tekst bij afscheid
Hermanus Clements Antonides van der Linden Als kandidaat 4 maart 1608 Naarden 6 april 1612

Overleed te Naarden in 1646.

Zijn achternaam staat niet vermeld op het predikantenbord.