Aylva State te Filens (Witmarsum)

1949 1948 1934 1899 1889 1870 1859 1818
      37?
huizen
kaartje
40 38 38 23
FC25/SC34 93PM gebruiker overige
1640 Rein Rienx +
IJtje Alberts
 
1698-1708 Wybe Cornelis  
1718 Doecke Douwes wed.  
1728 Otto Hessels +
Yfke Doeckes
 
1738-1768 Pier Watses  
1778 Rinse Piers met huis en 93 1/2 PM
1788-1818 Sytse Rommerts Politiek+
Martha Johannes
(28 floreen)
Sytse overleed 1822
tot ong. 1818
(nr. 23)
Oepke Sytses Politiek +
Doutzen Ottes de Vries
zoon?
na 1818 - 1826
(nr. 23)
Fokke Rientzes Plantinga  +
Hotske Sieks Postma
 
1829-1830 trouwden toen.
Rients Fokkes Plantinga +
Sjoerdtje Sijmons IJpma
 
1838 Tjalling Ages Westra +
Teetske Fokkes Plantinga
zus

 

jaartal eigenaar
1640 cap. Gerrit Loo nom.ux.
1698, tot 1705 grietman Tjaard van Aylva
1705-1741 Margaretha barones van Gent (wed. Tiaert van Aylva)
1741-1772 Generaal Hobbe Esaias baron van Aylva
1772-1827 Hans Willem baron van Aylva
1832 tot
1853
Frederik Willem Floris Theodorus Baron van Pallandt tot den Keppel en mede Erfgenamen
(hij is gehuwd met Anna J.W. van Aylva)
1853 tot
1883
Carel Anne Adriaan baron van Pallandt (zoon)
1883 tot
1923
Cornelia Johanna baronesse van Pallandt
1923 tot
1952
Cecile Maria van Lynden
1953 tot
1973
Godert Alexander Frederik baron van Lijnden (kleinzoon van Cecile)
1973 tot
1975
Jacoba Stork, geh. met Leendert Jacobus Hannema
1975 tot Freerk Tj. van Gosliga +
Anna Noordenbos
  Tjipke van Gosliga +
Catharina Faber