Van Aysma pagina

HUIZEN / STATES

VAN AYSMA'S

FAMILIES

SCHILDERIJEN

BOEKEN /ARTIKELS

OVERIGE

HET LEGER

DE SCHANSEN EN HUN COMMANDEURS

 

GRAFZERKEN, ETC. IN KERKEN

 

LIJNTJES MET FRIESE STATES

Naam state Plaats Lijn Link
Aysma State Beetgum Het stamhuis! http://www.stinseninfriesland.nl/AysmaState.htm
Osinga State Schettens Vererfd in de Aysma familie ong. 1623, aan
Schelte Hotzes van Aysma
http://www.stinseninfriesland.nl/OsingaStateSchettens.htm
Aggama State Witmarsum Schoonmoeder Schelte Hotzes van Aysma haar familieslot. http://www.stinseninfriesland.nl/AggemaState.htm
  Driesum    
  Wier    
  Ferwerd    
De Klinze Oudkerk    
Wybranda State Hichtum