Gereformeerde predikanten

Naam
Van waar gekomen
Datum intrede
Waarheen vertrokken
Tijd van vertrek
geboren overleden
E. Beukema   12 nov. 1911 Drachtster Compagnie 14 mei 1916 7 okt. 1884 8 mei 1958

Ds E. Beukema geb 7-10-1884
Cand. 1909
Schettens c.a. 12-11-1911
Drachtster-Compagnie 21-5-1916
Nijawier en Metslawier 14-11-1920