Zangvereniging De Lofstem Schettens-Longerhouw

 

 

De Lofstem had trouwens nog een voorloper. Uit navraag in 2006 bleek  inderdaad dat er voor de oorlog al een zangkoor met de naam "De Lofstem" bestond met zo'n kleine twintig leden. Tijdens de oorlog is het koor weer opgeheven. Mensen moesten onderduiken e.d. zodat het houden van een koor ondoenlijk was.

Notulen kerkvoogdij 18-10-1922
'Besloten wordt verder een lokaal der school ter beschikking te stellen voor de opgerichte zangvereeniging tegen een vergoeding van f 1 per avond.
In de vergadering van 24 oktober 1930 van de kerkvoogden en notabelen van Longerhouw staat geschreven in het notulenboek :

'Vervolgens is beslist dat de consistoriekamer alhier een avond per week word afgedaan aan de Chr. Zangvereniging "De Lofstem" tegen een geldelijke vergoeding van f 17,50 per halfjaar.'

Kerkvoogdijboek Longerhouw: Inkomsten over 1931:
... van A. Kingma van zangvereeniging 12,75

Het lijkt erop dat toen de 'vooroorlogse' voorloper van de huidige zangvereniging is opgericht.