Naam
Van waar gekomen
Datum intrede
Waarheen vertrokken
Tijd van vertrek
Tekst bij intrede
Tekst bij afscheid
Berend Dijkstra Holijsloot 4 dec. 1910 Harich 22 mei 1921 1 Cor. 2:2 Kol. 2:6-8

Predikant te Schettens/Longerhouw.

Hij is waarschijnlijk Mentor bij de Evangelisatie te Witmarsum van 1914-1921.

 

LIJST VAN PREDIKANTEN