Naam
Van waar gekomen
Datum intrede
Waarheen vertrokken
Tijd van vertrek
Tekst bij intrede
Tekst bij afscheid
Johannes Antonie Gelderman Als kandidaat 21 okt. 1945 Urk 30 nov. 1947 Hand. 3:6a Psalm 103:1-2

Predikant te Schettens/Longerhouw.

Getrouwd met Jantine Hendrica Moll.

Was hij ook mentor bij de Evangelisatie te Witmarsum in deze periode?

LIJST VAN PREDIKANTEN