Individual Notes

Note for:   Sytske Burghgraef,   8 NOV 1908 - 14 NOV 1988         Index

Burial:   
     Place:   Wonseradeel, Longerhouw


Individual Notes

Note for:   Grietje Siebrens Jongma,   5 MAR 1842 - 5 MAR 1867         Index

Burial:   
     Place:   Wonseradeel, Longerhouw


Individual Notes

Note for:   Doetje Sybrens Jansen,   30 MAR 1865 - 2 SEP 1910         Index

Burial:   
     Place:   Wonseradeel, Longerhouw


Individual Notes

Note for:   Johannes Jacobs Zijlstra,   26 JAN 1823 - 25 JUL 1907         Index

Occupation:   veehouder

Religion:   Ned. Hervormd / Gereformeerd

Burial:   
     Place:   Wonseradeel, Longerhouw

Individual Note:
     Woonde te Schettens, van 10-5-1889 tot 12-5-1891 op nr. 25=13 (nu Van Osingaweg 78). Van Lutkewierum, naar Longerhouw.
Woonde te Longerhouw, van 12-5-1891 tot 6-12-1907 op nr. 14 (nu Buren 20). Naar Bolsward.Individual Notes

Note for:   Freerk Weerstra,   6 OCT 1854 -          Index

Individual Note:
     Woonde te Wons.Individual Notes

Note for:   Eleonora Gosses Burghgraef,   28 DEC 1853 - 19 OCT 1925         Index

Occupation:   Gereformeerd

Death Note:    aangegeven door Klaas vd Kooi

Individual Note:
     Woonde te Longerhouw, van 12-5-1913 tot ?? op nr. 13 (nu Buren 20). Van Wons.Individual Notes

Note for:   Freerk Johan Jansen,   16 AUG 1911 - 13 FEB 1980         Index

Occupation:   Predikant

Burial:   
     Place:   Wonseradeel, Longerhouw


Individual Notes

Note for:   Elizabeth Stijntje Brandsma,   10 NOV 1919 - 24 JAN 1996         Index

Burial:   
     Place:   Wonseradeel, Longerhouw


Individual Notes

Note for:   Bauke Baukes Reitsma,   29 AUG 1869 - 10 JAN 1936         Index

Religion:   Gereformeerd / Hervormd
     Note:   'van de Ger. Kerk overgekomen'.

Burial:   
     Place:   Wonseradeel, Longerhouw

Individual Note:
     Woonde te Schettens. Ongehuwd.Individual Notes

Note for:   Roelofje N. Boersma,   11 MAR 1911 - 13 AUG 2000         Index

Burial:   
     Date:   17 AUG 2000
     Place:   Wonseradeel, Longerhouw

Individual Note:
     Woonde te Schettens, van 15-3-1967 tot 15-10-1975 op Van Osingaweg 44. Toen naar Bolsward.Individual Notes

Note for:   Bauke Tjalles Reitsma,   20 JAN 1938 -          Index

Individual Note:
     Woonde te Schettens, van 1-1-1965 tot 15-3-1967 op Van Osingaweg 44.
Woonde van 15-3-1967 tot 1-10-1980 op Marnedijk 9.
Woonde van 1-10-1980 tot heden op Marnedijk 5.