Individual Notes

Note for:   Nolle Wypkes Schotanus,   13 FEB 1862 - 26 APR 1941         Index

Occupation:   boer

Religion:   Doopsgezind, Ned. Hervormd

Burial:   
     Place:   Wonseradeel, Longerhouw

Individual Note:
     Woonde te Longerhouw, van 9-5-1885 tot 31-5-1912 op nr. 3 (nu Buren 18). Van Bolsward, naar Bolsward.
Woonde te Schettens, van 19-5-1931 tot zijn overlijden op nr. 33b (nu Van Osingaweg 44). Kwam van Huizum.
Zijn weduwe woonde 15-7-1942 tot 27-5-1943 op Van Osingaweg 58 en daarna naar Sneek.Individual Notes

Note for:   Baukje Nolles Schotanus,   3 MAY 1892 - 23 JUL 1939         Index

Individual Note:
     Woonde te Schraard.Individual Notes

Note for:   Hessel Hillebrands Wesselius,   19 APR 1849 - 21 NOV 1941         Index

Occupation:   arbeider, veehouder

Religion:   Ned. Hervormd

Burial:   
     Place:   Wonseradeel, Longerhouw

Birth Note:    Lonj‚e

Individual Note:
     Totaal 9 kinderen.

Woonde te Longerhouw, van 12-5-1887 tot 1898 op nr. 4a (nu Buren 3). Van Wons, naar nr. 23.
Woonde van 1898 tot 1909 op nr. 5 (nu Buren 7).
Woonde van 1909 tot in 1920 op nr. 12 (nu Buren 16).
Woonde tot zijn overlijden in Longerhouw op nr. ??Individual Notes

Note for:   Sjeuke Sytses Brandsma,   19 NOV 1857 - 25 MAY 1901         Index

Burial:   
     Place:   Wonseradeel, Longerhouw


Individual Notes

Note for:   Klaaske J. Rienks,   15 MAY 1872 - 5 OCT 1967         Index

Burial:   
     Place:   Wonseradeel, Longerhouw


Individual Notes

Note for:   Hilbrand Wesselius,   21 JAN 1888 - 18 SEP 1976         Index

Individual Note:
     Woonde te Wons.Individual Notes

Note for:   Meinte S. Wesselius,   10 SEP 1899 - 2 NOV 1987         Index

Burial:   
     Date:   6 NOV 1987
     Place:   Wonseradeel, Longerhouw

Individual Note:
     Woonde te Longerhouw, van juli 1926 tot zijn overlijden op Buren 27.Individual Notes

Note for:   Tjitske S. Wesselius,   19 MAR 1908 - 22 AUG 1998         Index

Burial:   
     Place:   Wonseradeel, Longerhouw


Individual Notes

Note for:   Hesseltje S. Wesselius,   14 AUG 1910 - 7 JUN 2001         Index

Burial:   
     Place:   Wonseradeel, Longerhouw


Individual Notes

Note for:   Mayke Gatses,    -          Index

Individual Note:
     Woonde te Bolsward. NB: weduwe van Riens Willems
NB: weduwe van Riens WillemsIndividual Notes

Note for:   Tjerkje Taekes,    - 1790         Index

Individual Note:
     Woonde te Oosteren (Henn.)
zij heeft consent vader Gerrit Wijbes.