LIJST VAN PREDIKANTEN

Naam
Van waar gekomen
Datum intrede
Waarheen vertrokken
Tijd van vertrek
Tekst bij intrede
Tekst bij afscheid
Jetze Hoekstra Workum 6 sept. 1891 Heteren 2 sept. 1894 Rom.1:16 1 Joh. 2:18a

Jetze Hoekstra, geb. 9-7-1855 te Hennaarderadeel, Itens. Zoon van Johannes Wietses Hoekstra en Baukje Schuurmans.

Trouwde 12-4-1883 te Aengwirden met Jantje Wagenaar, geboren 1-7-1860 te Aengwirden en dochter van Harmen Martinus Wagenaar en Frederica Luitzens Gerritsma.