Naam
Van waar gekomen
Datum intrede
Waarheen vertrokken
Tijd van vertrek
Tekst bij intrede
Tekst bij afscheid
Gerrit van Hoeven Blokzijl 18 juni 1922 Wons 8 juli 1928 1 Cor. 1:23a Hand. 20:36

Predikant te Schettens/Longerhouw.

Hij is waarschijnlijk Mentor bij de Evangelisatie te Witmarsum van 1922-1928.

 

LIJST VAN PREDIKANTEN