Pacht aan kerk uit huisinge


De grondpagt gaande uit de Huisinge van Doekle Sijbrens wed. is afgekogt den 3 okt. 1749 pro memoria door dezelve, met een bedrag van 28 car.guldens.

Onbekend welke boerderij dit betreft. Nazaten bezitten later boerderij stem 12 (Schraarder pleats), maar die is het volgens mij niet.

jaartal bewoner  
1648 tm 1652 Sijbren Doeckles  
1683, 1684, 1685 Doeckle Sijbrens  
1714 Sijbren Doekles  
1728 wed. van Sijbren Doekles