Kerkvoogden van Witmarsum

LET OP: jaartallen en personen kunnen nog afwijken.

Jaartal Naam Adm. kerkvoogd Kerkvoogd Kerkvoogd
1613 Tyard van Aylva Olferd Dirks (bron: quaclappen)
1622 Tierdt van Aylva Tialcke Tiertsz  
       
       
       
1817 Sijbren Ulbes Rijpma    
1818 Sijbren Ulbes Rijpma    
1819 Sijbren Ulbes Rijpma    
1820 Sijbren Ulbes Rijpma Siebe P. Yetsinga  
1821 Sijbren Ulbes Rijpma Siebe P. Yetsinga  
1822 Sijbren Ulbes Rijpma Siebe P. Yetsinga  
1823 Sijbren Ulbes Rijpma Siebe P. Yetsinga  
1824 Sijbren Ulbes Rijpma Siebe P. Yetsinga  
1825 Sijbren Ulbes Rijpma Siebe P. Yetsinga Jan Sieks Postma
1826 Sijbren Ulbes Rijpma Siebe P. Yetsinga Jan Sieks Postma
1827 Sijbren Ulbes Rijpma Siebe P. Yetsinga Jan Sieks Postma
1828 Johannes Ulbes Rijpma Siebe P. Yetsinga Jan Sieks Postma
1829 Johannes Ulbes Rijpma Siebe P. Yetsinga Jan Sieks Postma
1830 Johannes Ulbes Rijpma   Jan Sieks Postma
1831 Johannes Ulbes Rijpma    
1832 Johannes Ulbes Rijpma Pieter P. Hylarides Ysbrand R. Haagsma
1833 Johannes Ulbes Rijpma Pieter P. Hylarides Ysbrand R. Haagsma
1834 Johannes Ulbes Rijpma Pieter P. Hylarides Ysbrand R. Haagsma
1835 Johannes Ulbes Rijpma Pieter P. Hylarides Ysbrand R. Haagsma
1836 Johannes Ulbes Rijpma Pieter P. Hylarides Ysbrand R. Haagsma
1837 Johannes Ulbes Rijpma Pieter P. Hylarides Ysbrand R. Haagsma
1838 Johannes Ulbes Rijpma Pieter P. Hylarides Ysbrand R. Haagsma
1839 Johannes Ulbes Rijpma Pieter P. Hylarides Ysbrand R. Haagsma
1840 Johannes Ulbes Rijpma Pieter P. Hylarides Ysbrand R. Haagsma
1841 Johannes Ulbes Rijpma Pieter P. Hylarides Ysbrand R. Haagsma
1842 Johannes Ulbes Rijpma Pieter P. Hylarides Ysbrand R. Haagsma
1843 Auke Sjoerds Bonga Pieter P. Hylarides Ysbrand R. Haagsma?
1844 Auke Sjoerds Bonga P.P. Hilarides J.S. Buwalda
1845 Auke Sjoerds Bonga P.P. Hilarides J.S. Buwalda
1846 Auke Sjoerds Bonga P.P. Hilarides J.S. Buwalda
1847 Auke Sjoerds Bonga P.P. Hilarides J.S. Buwalda
1848   P.P. Hilarides J.S. Buwalda
1849 Siebe Jans Tacoma P.P. Hilarides J.S. Buwalda
1850 Siebe Jans Tacoma P.P. Hilarides J.S. Buwalda
1851 Siebe Jans Tacoma P.P. Hilarides J.S. Buwalda
1852 Siebe Jans Tacoma P.P. Hilarides J.S. Buwalda
1853 Siebe Jans Tacoma P.P. Hilarides J.S. Buwalda
1854 Siebe Jans Tacoma   J.S. Buwalda
1855 Siebe Jans Tacoma S.J. Rijpma J.S. Buwalda
1856 Siebe Jans Tacoma S.J. Rijpma J.S. Buwalda
1857 Siebe Jans Tacoma S.J. Rijpma J.S. Buwalda
1858 Siebe Jans Tacoma S.J. Rijpma J.S. Buwalda
1859 Siebe Jans Tacoma S.J. Rijpma J.S. Buwalda
1860 Siebe Jans Tacoma S.J. Rijpma J.S. Buwalda
1861 Jan Sibles Buwalda S.J. Rijpma  
1862 Jan Sibles Buwalda   T. Mulier
1863 Jan Sibles Buwalda   T. Mulier
1864 Jan Sibles Buwalda S.J. Rijpma T. Mulier
1865 Jan Sibles Buwalda S.J. Rijpma T. Mulier
1866 Jan Sibles Buwalda S.J. Rijpma T. Mulier
1867 Jan Sibles Buwalda S.J. Rijpma  
1868 Jan Sibles Buwalda S.J. Rijpma  
1869 Jan Sibles Buwalda S.J. Rijpma P.K. Bangma
1870 Jan Sibles Buwalda S.J. Rijpma P.K. Bangma
1871 Jan Sibles Buwalda S.J. Rijpma P.K. Bangma
1872 Jan Sibles Buwalda S.J. Rijpma P.K. Bangma
1873 Jan Sibles Buwalda S.J. Rijpma P.K. Bangma
1874 K.J. van der Wal   P.K. Bangma
1875 K.J. van der Wal U.J. Rijpma P.K. Bangma
1876 K.J. van der Wal U.J. Rijpma P.K. Bangma
1877 P.K. Bangma (adm?) U.J. Rijpma Klaasses de Boer (secr)
1878 P.K. Bangma (adm?) U.J. Rijpma C.R. van der Zee
1879 P.K. Bangma (adm?) U.J. Rijpma C.R. van der Zee
1880 P.K. Bangma (adm?) L.P. Hilarides C.R. van der Zee
1881 P.K. Bangma (adm)   C.R. van der Zee
1882 J. Klaasses de Boer (adm?) J. van der Wal Kzn. C.R. van der Zee
1883 J. Klaasesz de Boer J. van der Wal (secr.)  
1884 J. Klaasesz de Boer J. van der Wal Kzn. C.R. van der Zee
1885 J. Klaasesz de Boer J. van der Wal Kz P.J. Visser
1886 J. Klaasesz de Boer J. van der Wal Kzn..  
1887 J. Klaasesz de Boer    
1888 J. Klaasesz de Boer J. van der Wal Kzn..  
1889 J. Klaasesz de Boer J. van der Wal Kzn..  
1890 J. Klaasesz de Boer E. Jansen (secr.)  
1891 J. Klaasesz de Boer E. Jansen (secr.) T. Rijpma
1892 J. Klaasesz de Boer E. Jansen (secr.) T. Rijpma
1893 J. Klaasesz de Boer E. Jansen (secr.) T.S. Rijpma
1894 J. Klaasesz de Boer E. Jansen (secr.) T.S. Rijpma?
1895 J. Klaasesz de Boer E. Jansen (secr.) T.S. Rijpma?
1896 J. Klaasesz de Boer E. Jansen (secr.) T.S. Rijpma?
1897 J. Klaasesz de Boer E. Jansen (secr.) T.S. Rijpma?
1898 J. Klaasesz de Boer E. Jansen (secr.) T.S. Rijpma?
1899 J. Klaasesz de Boer E. Jansen (secr.) T.S. Rijpma?
1900 J. Klaasesz de Boer E. Jansen (secr.) T.S. Rijpma
1901 J. Klaasesz de Boer E. Jansen (secr.) T.S. Rijpma?
1902 R. Visser (adm?) E. Jansen (secr.) T.S. Rijpma
1903 R. Visser (adm?) E. Jansen (secr.) T.S. Rijpma
1904 R. Visser (adm?) E. Jansen (secr.) T.S. Rijpma
1905 R.J. Visser (adm?) E. Jansen (secr.) T.S. Rijpma
1906 R.J. Visser (adm?) E. Jansen (secr.) T.S. Rijpma
1907