Naam
Van waar gekomen
Datum intrede
Waarheen vertrokken
Tijd van vertrek
Tekst bij intrede
Tekst bij afscheid
Teunis Kloek Goudswaard 18 nov. 1928 emiritus 6 mei 1945 1 Cor. 3:9 1 Cor. 15:58

Predikant te Schettens/Longerhouw.

Teunis is geboren 18 juli 1879 te Leerbroek.
Was getrouwd met Johanna Antonia Snoep.

Er hing vroeger een foto van hem in de kerk te Schettens (mededeling F. Gietema 2006).

Enige tijd later is deze foto aangetroffen en opnieuw opgehangen in de consistorie aldaar. Ook in het gebouwtje te Longerhouw hangt dezelfde foto.

Vertrok 4 Febr. 1946 met attestatie naar Heemstede.

Hij is Mentor bij de Evangelisatie te Witmarsum van 1928-1945

LIJST VAN PREDIKANTEN