LIJST VAN PREDIKANTEN

Naam
Van waar gekomen
Datum intrede
Waarheen vertrokken
Tijd van vertrek
Tekst bij intrede
Tekst bij afscheid
Johannes Lemke Donkerbroek & Haule 10 dec. 1809 emiritus 16 nov. 1834 1 Cor. 1:24 1 Joh. 2:24a

Johannes Aggaeus Hobbo Lemke Schotanus a Steringa werd geboren op 11 december 1778 te Wier als zoon van Hobbo Hanszn Schotanus a Sterringa Lemke en Titia Johannesd. Haitsma.  Zij was een dochter was van Johannes Haitsma en Anna Marike Ennema. Waarsch. is zij weer verre familie van de eerde predikant Vitus Pibonis En(n)ema !!

In Schraard stond ong. 1827 Hobbo Lemke als predikant. Hijs was een oomzegger van Johannes Lemke.

Johannes ging na zijn emeritaat naar Joure.

Hoofdsteen (69 cm breed, lang 72 cm)
Opschrift:

Den 30 Mei 1821 stierf Sjoukje / Klases Buwalda geboren den /
11 Julij 1792 vrouw van J: A: / H: Lemke Pred: te Longerhouw = /
en Schettens -
Den 6 October na = / haar het enigst zoontje en Kind /
Hobbo, geboren den 31 Maart / Den 3 October 1819 voor haar /
het dochtertje Titia geborenden / 2 augustus

Hieronder de volgende hoofdsteen (69 cm breed, 71 cm lang).
Opschrift:

1819 den 2 Augustus is te / Longerhouw geboren Titia: /
J. Lemke en it 't zelfde Jaar / den 3 October Overleden /