LIJST VAN PREDIKANTEN

Naam
Van waar gekomen
Datum intrede
Waarheen vertrokken
Tijd van vertrek
Tekst bij intrede
Tekst bij afscheid
Willem Antoni van Meurs Als kand. Prov. Kerkb. van Geld. 30 aug.1835 Genemuiden 27 sept. 1840 1 Cor: 2:2 1 Petr. 1:25

Willem Antoni van Meurs was 23-5-1838 in Het Bildt gehuwd met Helena Gertud Ritz. Zij was van De Bilt ingekomen te Longerhouw op 30-5-1838, terijl hij hier kwam van Utrecht. 

Meurs (Willem Antonie van), geb. te Utrecht 24 April 1805, was eerst predikant te Genemuiden en sedert 1843 te Kampen, waar hij 2 Maart 1874 overleed.

Hij gaf uit: Dichtstukjes, Kamp. 1851; Het Evangelie van Mattheus met uitvoerige aanteek., Kamp. 1863. Voorts leerredenen en een leerboekje over de bijbelsche geschiedenis.

Willem was hervormd predikant te Schettens-Longerhouw, van 1835 tot 1840.