LIJST VAN PREDIKANTEN

Naam
Van waar gekomen
Datum intrede
Waarheen vertrokken
Tijd van vertrek
Tekst bij intrede
Tekst bij afscheid
Jan Hendrik Pol Als kandidaat 17 sept. 1961 Bergum 24 okt. 1965 Jes. 45:21b, 22 Phillipenzen 1:9a

Getrouwd met Everarda Martina den Dulk.