LIJST VAN PREDIKANTEN

Naam
Van waar gekomen
Datum intrede
Waarheen vertrokken
Tijd van vertrek
Tekst bij intrede
Tekst bij afscheid
Johannes Sardor Als kandidaat bevestigd 27 aug. 1786 overleden 8 jan. 1809

 

Johannes werd geboren te Leeuwarden op 16 december 1742.