Commandeurs van de overige schansen en steden

(hier meer over de Groninger officiers: https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2018/02/GronM7-Officieren-Regiment-Oranje-Stad-en-Lande.pdf  door Joop van Campen)

Dijler Schans / Dieler Schanze  (Gemeente Weener)

In 1672 liet Christoffel Bernhard van Galen, bisschop van Munster de schans slechten

Commandeur van / tot Naam Provincie Overige Link
(SL) 28-2-1662 Tjaerd van Andringa      
(SL) 12-6-1664 Wolfgang van Mom      

 

Delfzijl

Commandeur van / tot Naam Provincie Overige Link
1604 Frederick van Vervou    

Tussen Gideonsbende en publieke kerk, pag. 263

in 1627-1631 ? Ids van Eminga     Van 1627-1631 schreef hij brieven naar stadhouder Ernst Casimir
1638, 1642 Menno Houwerda van Meckema      
sept. 1645, 1646 Burmania      
okt. 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1653, 1656, 1657, Daniel van der Marwe     http://www.lidmatengroningen.nl/Delfzijl.htm
>1658, 1664 Gerard Schaeij/Schay     Het Staatse Leger
---
Brief, ingekomen van burgemeester Adolf Louwens uit Groningen met verzoek om zijn schoonzoon Gerhard Schay aan te bevelen voor het vacante commandeurschap van Delfzijl, 1658, met minuutbrief van Willem Frederik
         

 

 

Ommerschans:

Commandeur van / tot Naam Beroep Provincie Overige Link
1674 R. van Arkel Kapitein     https://books.google.nl/books?id=B0IGNQjQ5dAC
<1680 Walter Carpenter     Engels edelman, kapitein te voet https://www.genealogieonline.nl/stamboom-baris/I65630.php
           

 

Reyde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westerreide

 

Groningen:

Commandeur van / tot Naam Beroep Provincie Overige Link
1643 Polman       https://www.groningerarchieven.nl/bibliotheek
           
           
1791 Cornelis baron van Maniel Generaal-Majoor     https://books.google.nl/books?id=7M8OAAAAYAAJ
           

 

Steenwijk:

Commandeur van / tot Naam Beroep Provincie Overige Link
<1645 Francois van Westerbeek kapitein     https://www.genealogieonline.nl/stamboom-baris/I47645.php
<1662 Geleyn Guislain van Westerbeek Kapitein     https://www.genealogieonline.nl/stamboom-baris/I47645.php

 

Emden

Commandeur van / tot Naam Provincie Overige Link
1602 ??Taco van Hettinga??     Hij was bevelhebber van Emden in 1602
1604 Frederick van Vervou    

Tussen Gideonsbende en publieke kerk, pag. 263

(SL) 1609-1629 Ernhart Ehrentreuter sr.   Kapitein Google Books:

Saken van staet en oorglogh in ende omtrent de Vereenigde Nederlanden ...

(SL) 1629-1645 Ernhart Erentreiter jr.   kapitein/kolonel
(zoon van bovengenoemde!)
 
1645-1650 Hessel Meckema van Aylva Friesland Kolonel

De stad Emden wilde hem niet als commandeur en benoemde Haringh van Harinxma
(ook burgemeester van Emden Fewo Fewen (1643-1659) werd genoemd)

(SL) vanaf 1645
tot 1659
Johan van Aysma   kapitein Waarnemend.
Hij overleed toen.
(SL) 28-8-1659 gekozen! Hans Hendrick Erentreuter   Luitenant-Kolonel Google Books:

Saken van staet en oorglogh in ende omtrent de Vereenigde Nederlanden ...

(SL) 19-8-1656 Tjalling van Sixma   kapitein  
(SL) 6-3-1671
1672
Arent Ludolph van Gockinga   kapitein/
Luitenant-Kolonel
http://www.gahetna.nl
(SL) 3-12-1672 Hendrik van Steenhuysen tot Folckerda   kapitein  
(SL) 27-4-1673 Hendrik van Stolzenberg   kolonel  
(SL) 20-1-1677
tot 1677
Gerrit Jochums Ammama   Kolonel http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu10_01/molh003nieu10_01_0521.php
Hij overleed toen!
11-12-1677 tot ?
(SL: 18-12-1677)
Feye Feyes van Heemstra   Luitenant-Kolonel http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu10_01/molh003nieu10_01_0521.php
Er was nogal wat gedoe over zijn aanstelling, hij werd zelfs in 1682 uitgezet. Hij kon toch aanblijven door bemiddeling van de stadhouder Willem III.
07-03-1690
(SL) 4-11-1690 Julius van Beyma   kolonel 1697
(SL) 12-7-1698 Joachim van Amama   kolonel 03-07-1720
1727 Veldtman   Luitenant-Kolonel Google Books:

Resolutien van Holland

         

 

Wesel

Commandeur van / tot Naam Provincie Overige Link
1640 Adriaan Slijp Friesland Hij krijgt het aan de stok met de magistaat en in mei van dat jaar is hij dan ook vertrokken.

Historie of verhael van saken van staet en oorlogh, in ende ..., Volume 11

         

 

 

Coevorden

Gouverneur van / tot Naam Beroep Provincie Overige Link
(SL) 1599-1633 Quirijn de Blauwe kapitein   Volgens andere bron in 1602 benoemd Hij werd 'wegens zijne vrome en loflicke feiten' in 1602 aangesteld tot Gouverneur over de militie van Koevorden. 
1633 Anthoni Polman kapitein   Er is gedoe over de aanstelling van Polman, waardoor deze weer moet aftreden volgens mij Staat en Oorlogh, door Lieuwe van Aitzema.
https://books.google.nl/books?id=Jt1W98_E2lcC&pg=PT23&lpg=PT23&dq=gouverneur+coevorden+blau&source=bl&ots=GZBV7fkylD&sig=ACfU3U2mN46HzIDu_7eHIjkvft46eCd5YQ&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwj73sj_p-XnAhUJyaQKHeMcCEAQ6AEwBHoECAoQAQ#v=onepage&q=gouverneur%20coevorden%20blau&f=false
(SL) 1633-1637 Johan Adolf van Renesse kapitein      
(SL) 1637-1646 Aepke Tjarda van Starckenborch kapitein      
(SL) 1646-1658 Balthasar van Beyma kapitein      
(SL) 13-5-1653 Wigbolt van Broersema kapitein   waarnemend  
(SL) 13-8-1659 Wigbolt Broersema kapitein   waarnemend  
(SL) 28-5-1672 Jarich van Burum kapitein   waarnemend  
Gouverneur
(SL) 2-1-1673
1673-1675
Carl van Rabenhaupt luitenant-generaal      
Gouverneur
(SL) 13-9-1675
Frederik van Eybergen kolonel      
Gouverneur
(SL) 18-12-1675
Johan Reinhart van Hoornbergh kolonel      
Gouverneur
(SL) 9-9-1677
Hendrik van Delwich luitenant-generaal   gouverneur en kastelein  
Commandeur
(SL) 10-11-1679
Olaf Linderoth        
Commandeur
vanaf 1681
Gouverneur

(SL) 24-3-1683
<1691
Hans Willem baron van Aylva luitenant-generaal  

luitenant-generaal der infanterie, gouverneur van  Coevorden en bijbehorende forten Ommerschans, Oude- en Nieuwe Schans, Bourtange en Leeroord.

 
http://www.dbnl.org/tekst/_bij005
193401_01/_bij005193401_01.pdf
1691-1701 vacant        

 


Nederland

Veurne (West-Vlaanderen)

Gouverneur van / tot Naam Beroep Provincie Overige Link
<1780 Eggerick Tiddinga Kapitein/Commandeur      
           

 

Fort de Roovere / Roverschans

In 1628 aangelegd

Gouverneur van / tot Naam Beroep Provincie Overige Link
1747 (Eggerick?) Tiddinga Kapitein?     https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_De_Roovere