Schettens

Van Osingaweg 9

Loods, nu sportkantine S.L.S.

 

10 mei 1993

Het oude houten kleedgebouwtje van de sportstichting SLS (Schettens, Longerhouw, Schraard) was zo verrot dat de sporters er bijna door de vloer zakten. Daarom werd er in 1991 besloten om een ander onderkomen te zoeken. Toen het constructiebedrijf Buwalda uit de bebouwde kom verhuisde kwam er een loods vrij. Van de gemeente kreeg de stichting de loods voor het symbolische bedrag van 1 gulden. Daarna kon er na het verkrijgen van subsidies begonnen worden met de verbouw. Vrijwilligers zorgden er voor dat het sportgebouw, met twee kleedkamers, een douche en kantine, in 1993 feestelijk geopend kon worden.

(Bron: Friesch Dagblad)