Schettens school 1731 nieuwbouw 

1731 Den 31 Meij heeft de rendant aan Jacob Jans betaald van 't opperen aan de school  11-11-0
1731 Den 15 Junij heeft de rendant betaald aan Johannes tichelaar weegens geleverde steen aan de kerck en school  74-15-0
1731 Wijders heeft de kerckvoogd Tjalling Jaring aan Sijmon van Dijk Mr. Smid tot Bolswaart betaalt weegens ieserwerk maaken aen de kerck en school mr. huis. 9-5-0
1731 Dito heeft de rendant aan Oepke Jelles tot mackum betaald voor geleeverde estricken aan de school 7-10-0
1731 Den 6 Julij heeft de rendant aan Egbert Tuenes en Gerben Hessels in Comp: Houtkoopers te Bolswaard betaald.....weegens geleeverde hout aan de kerck en school tot Schettens 71-17-0
1731 Den 8 Julij heeft de rendant Tjalling Jarings aan Douwe Douwes timmerman te Schettens betaalt weegens arbeids loon verdient aan de school Mr. huis 57-7-8
1731 Nog ontfangen van Jacob Menses tot Bolswaart voor een restje oude steen van de school 1-16-0
1732 Den 2 Meij 1732 heeft de Rendant aan IJme Freerks tot Mackum betaald voor geleverde steenties aan de school Mr. huis 3-10-0
1732 Den 8 Junij heeft de Rendant aan Douwe Postma Mr. timmerMan tot Schettens volgens Arbeijdsloon van niuwe school betaald 42-12-0
1733 Den 27 Augustus  heeft de rendant aan Jan Hackes betaald van 't glaase maaken aan de kerk en school Mr. Huis 1-2-0
1731 Den 23 9ber heeft de Rendant aan Foppe Elselo betaald voor twaalf forst panne tot de niuwe school 0-9-0