Onkosten van de school te Schettens.

Dit is de oude school, later afgebroken, op Van Osingaweg 10

 23 April 1823  vergaderden de Floreenplichtigen in de dorpskerk te Schettens over het afbreken der oude en het weer opbouwen van de nieuwe school en onderwijzerswoning.  
2 september 1823 'betaald aan Meindert Douwes Boorsma voor het maken van het bestek en tekening'   5 gulden
2 september 1823 'betaald aan Wijbren Douwes Boorsma voor het maken van een nieuwe school en scholehuising'  560 gulden
--1832-- De school met het schoolhuis staan nog op de aloude plaats aangegeven, zie de kadastrale kaart.  
1843 Betaald aan Jelle P. Nauta 'op rekening van gedane repaatien aan de school en onderwijzers woning' 200,--
20 december 1843 ontvangt Jelle P. Nauta 'wegens timmerasie aan de school en aan de gebouwen'  500,--.
28 december 1843 ontvangt Schelte L. Bartstra 'wegens verfen aan de school en aan de gebouwen'  65,64.   
29 augustus 1844 betaald aan Sjoerd Sieswerda 'wegens advertentie kosten en onkosten op de beroeping de Meester in de school te Schettens'  54,30
31 december 1844 betaald aan Jelle P. Nauta wegens timmerasie aan de school en aan gebouwen'  432,81
31 december 1844 idem betaald aan Schelte L. Bartstra wegens verfen aan de school  76,81
     
     

In ong. 1955 werd deze school buiten gebruik gesteld.

In 1957 werd de vereniging 'dorpshuis De Terp' opgericht. Deze vereniging nam het gebruik hierna over voor diverse doeleinden. Nog steeds is dit het geval.