Schettens

Viersprong 8

1948 1934 1907
8 11 11a


28-5-1919 tot
30-6-1980
Fekke Jans IJbema +
Hinke van Abbema
Hij van nr. 26 te Schettens.
Zij van nr. 37 te Longerhouw.
Zoon Jan in 1947 naar Van Osingaweg 19
Fekke overleed 24-9-1965 
Hinke overleed 30-6-1980
10-7-1981 tot
11-11-1984
Jan E. Giliam +
Sierkje A. de Vries
van: Pingjum
naar: Bolsward
1-11-1984 tot 
9-12-2008
Alle de Vries +
Fokeltje Ybema
van: Bolsward
Fokeltje overleed 1977
naar: Bolsward
2009 tot
febr. 2017
?? naar: Longerhouw, Buren 30
febr. 2017 tot
heden
??  

 

Deze foto's zijn gemaakt nadat A. de Vries uit het huis vetrok.