De school van Schettens

Jaartallen

1722 'Den 3 Octoober betaalt aan ontfanger Elselo weegens stemming van een nu school.  (AAB: nu=nieuwe)
1731 Nieuwe school met schoolmeesterhuis gebouwd
--1823-- Nieuwbouw openbare school
--1862-- verbouw school en onderwijzersswoning
28-8-1871 de 'Hulpvereeniging "Schettens en Longerhouw" tot bevordering van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs wordt opgericht. (kb nr. 13

 
Doelstelling

Het bevorderen eener Christelijke opvoeding door schoolonderwijs overeenkomstig de beginselen der Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, opgericht te Amsterdam en erkend bij Kon. Besl. van 12 januari 1864 no. 72.

Staatscourant

01-09-1871

5 febr. 1872 Inwijding Chr. Onderwijs te Schettens in nieuwe school  (Osingaweg 42)
--1881-- Opheffing openbare school.
1882
Naam Vereeniging voor Lager Onderwijs op Gereformeerden grondslag
Plaats Schettens
Provincie Friesland
Datum van erkenning 22 april 1882
Koninklijk Besluit nr. 2
Oprichtingsdatum  
Doelstelling

Instandhouding van eene school voor lager onderwijs te Schettens.

Staatscourant

19-08-1882, 04-05-1900

Goossens van Eyndhove nr. 2732

 

--1888-- De Dolentie in Schettens/Longerhouw
--1904-- Nieuwe Herv. school gebouwd (zie memoriesteen in voorgevel) (Van Osingaweg 8)
--1955-- Nieuwe school gebouwd, op andere (huidige) lokatie. (Van Osingaweg 43)
--1976-- Eerste kleuterschool gebouwd met noodlokalen.
--1983-- Fusie ver. CNS Schettens-Longerhouw en ver. CVO te Schraard.
Het werd toen: Chr. Schoolvereniging Schettens-Schraard-Longerhouw
--1992-- Nieuwe school gebouwd op huidige lokatie
1 aug. 1997 School onder bestuur van ver. Chr. Basisonderwijs in WŻnseradiel.
2006 Nieuwe lokaal aangebouwd bij huidige school