Schoolkrant

Regelmatig verscheen de tweetalige schoolkrant met zowel bijdragen in het Nederlands als in het Fries. Een abonnement kostte in 1969 'Fl. 2,50 yn it jier en losse nummers Fl. 0,35' Op de omslag ook de kerktorens van Schettens en Longerhouw.

(eea volgens Schoolbank.nl, van Theo van Halsema, een oud-leerling).