LIJST VAN PREDIKANTEN

Naam
Van waar gekomen
Datum intrede
Waarheen vertrokken
Tijd van vertrek
Tekst bij intrede
Tekst bij afscheid
Johannes Gelhi Schotanis Haskerhorne 25 febr. 1605 Goutum 8 dec. 1606

Zoon van Gellius Schotanus (predikant te Longerhouw/Schettens tussen ong. 1581-1586) en Barbara Jans van Cothen.

Johannes werd Hervormd predikant van Haskerhorne of Nijehaske in 1602.
Toen zijn vader afscheid nam van Goutum, volgde hij zijn vader daar op.