Naam
Van waar gekomen
Datum intrede
Waarheen vertrokken
Tijd van vertrek
Tekst bij intrede
Tekst bij afscheid
Gerrit Thomas Smit Makkum 22 mei 1898 Poederoijen 3 nov. 1901 2 Cor. 3:5-6 Hebr. 13:14

Predikant te Schettens/Longerhouw.

 

LIJST VAN PREDIKANTEN