LIJST VAN PREDIKANTEN

Naam
Van waar gekomen
Datum intrede
Waarheen vertrokken
Tijd van vertrek
Tekst bij intrede
Tekst bij afscheid
Duko Silvius Als kandidaat bevestigd 14 febr. 1670 Molkwerum 7 sept. 1674

Overleed 1723.

Predikantenlijst Romeijn:

Welsrijp & Baijum:

1664. Leuconius Sylvius, Bernardus zoon te Lutkewierum  broeder van Laurentius te Lutkewierum en Duco te Longerhouw c. a., is als kandidaat geapprobeerd 5 Dec. en emeritus geworden den 6 Dec. 1706, bij het Gollegie 15 Dec.