LIJST VAN PREDIKANTEN

Johannes Winkler Als kandidaat 2 oktober 1682 Oudemirdum 22 januari 1685

Deed studie theologie in Franeker.

1682 - Schettens-Longerhouw
is geboren in 1656 15 Nov., was een zoon van Thomas Winkler., een Sax en Anneke Tones. - Joh. trouwde met IJdtje of Ida Domna, Henricus dochter te Dronrijp, en is als kandidaat geapprobeerd den 2 October, verroepen naar Oldemirdum, en gedimitteerd den 22 Jan. 1685.

1685 - Oudemirdum

Johannes Winkler is beroepen van Longerhouw, daar gedimitteerd den 22 Januarij, lid der klassis geworden den 8 April, verroepen naar Deinum, en gedimitteerd den 5 Augustus 1686.

1686 - Deinum
Johannes Winkler, beroepen van Oldemirdum, geapprobeerd den 5 Augustus 1696, lid der classis den 6 September -  nam in 1692 den legerdienst waar - verroepen naar Weidum, gedimitteerd den 16 Julij 1703.

1703 - Weidum
Johannes Winkler, beroepen van Deinum, deed zijn intreerede den 29 Julij; wegens ouderdom en zwakheid is hij emeritus verklaard op Pascha (bij 't Collegie den 8 April 1728) in 1728, en hier overleden den 29 November 1728, oud 72 jaren en 14 dagen.

 

 1. Thomas Winkler. Geboren ong. 1625. Gehuwd met:
 1. Emke Theunis (Thonis),
  Uit dit huwelijk:
  1. Johan (zie: 80).


 1. Johan Winkler. Gedoopt 09-11-1656 te Harlingen, predikant, overleden 29-11-1728 te Weidum. Gehuwd 08-05-1687 te Deinum met:
 1. Yda (Jidtie) Hendricks Domna. Gedoopt 23-07-1665 te Leeuwarden,
  Uit dit huwelijk:
  1. Dionysius Augustinus (zie: 40).

 1. Henricus Tjallingii Domna. Geboren 1614 te Leeuwarden, predikant, overleden 12-12-1672 te Leeuwarden, begraven te Dronrijp. Gehuwd met:
 1. Auckien Bauckes Gerlsma. Geboren 1627 te verm. Bolsward, overleden 16-11-1672 te Leeuwarden, begraven te Dronrijp,
  Uit dit huwelijk:
  1. Yda (Jidtie) Hendricks (zie: 81).

 

 1. Dionysius Augustinus Winkler. Geboren 26-02-1694 te Deinum, predikant, overleden 04-10-1773 te Weidum. Gehuwd 03-1728 te Weidum met:  (zoon volgde dus vader op in Deinum!)
 1. Anna Lucasdr. Cleyenburg. Geboren 28-12-1698 te Leeuwarden, overleden 29-12-1785 te Weidum,
  Uit dit huwelijk:
  1. Tiberius Tjallingius (zie: 20).