In de Hervormde kerk te Witmarsum staan  banken waarin figuren aan de voorkant zijn gesneden.

Aan het begin staan zes, en aan de (verste) rechterkant van de preekstoel, staan 9 (vrouwen) banken uit 1683.

 

De 2e bank achter het koorhek is de bank met het Buwalda wapen.

 

nr. 1 = éénhoorn. Echter afgekapt. nr. 2 = éénhoorn (helmteken Aylva)
nr. 3 = Buwalda (doorstoken hart) nr. 4 = Botnia (hand met zwaard)
 
nr. 5 = ANNO  
nr. 6 = 1683 nr. 7 = ster (Aggama?)
nr. 8= gezicht nr. 9 = franse lelie (ook op herenbank Aylva)
nr. 10 = davidster, pentagram nr. 11= ?
nr. 12 = boek of bijbel nr. 13 = franse lelie (ook op Herenbank Aylva)
 
nr. 14 = bloem ?  

 

 

.